Cota unui document într-o arhivă

Atunci când am fost pus în situația de a crea o codificare unică pentru o cotă arhivistică într-un fond, în contextul informatizării evidențelor, am încercat să mă inspir dintr-un sistem logic. În definitiv, așa cum ne spune și ISADG, plecăm de la general la particular, avem o clasificare și o ierarhizare a diviziunilor dintr-un fond. Astfel, am considerat că referința la un dosar, de exemplu, este ID fondului, ID subfondului, ID seriei si ID dosarului; logic, de la mare la mic, în cadrul entității arhivistice de bază — fondul. Adăugând în fața acestei cote un RO-AN, obținem practic o cotă unică la nivel mondial. UUID în toată splendoarea.

Problema care apare însă aici este că structura de regăsire a unei unități arhivistice nu este întotdeauna dată de ceea ce ar trebui să fie ordonarea arhivistică, respectiv părțile structurale a unui fond. În foarte multe cazuri, agregarea superioară u.a. este de fapt o preluare de arhiva sau o grupare ad-hoc de prelucrare, pe care a creat-o arhivistul. E corect profesional? — evident nu, în ceea ce înseamnă ordonare arhivistică, dar e o realitate, care va fi vizibilă pentru toată lumea odată ce toate evidențele AN vor fi online, spre sfârșitul acestui an[1]. Iar evidența, respectiv inventarul de arhivă, reflectă în majoritatea covârșitoare a cazurilor, această structură de management al arhivei și nu, cum ar fi normal, structura fondului ordonat arhivistic[2].

Având în vedere această realitate, mai mulți colegi s-au arătat contrariați de ce cota nu este sub forma ID Fond–ID inventar–ID ua, pentru că ar reflecta, mai bine, realitatea. M-am opus acestei poziții din mai mult motive.

În primul rând, de natură logică. Dacă aveam inventarele numerotate în cadrul fondului, avea un anume sens. Dar atât timp cât inventarele au o evidență complet separată, pot avea F1-inv 30, F2, inv.3 — si mi se pare că nu există nici o schemă logică, ci doar un identificator aleatoriu, care nu îți permite, după cotă, reconstituirea structurii fondului, care să (sau ar trebui să) dea context documentar unei anumite u.a. (context documentar de origine, nu cel de management).

Al doilea argument era că inventarul se poate schimba în timp, ceea ce ar determina modificarea tuturor cotelor. Or, asta e o practică nefericită. Nu ar trebui să modificăm cotele de nu știu câte ori, ci ar trebui să dăm persistență identificatorilor, mai ales într-o lume globală.

Al treilea argument vine din faptul că eu pot descrie o u.a. în sistem fără să am un inventar. Astfel, logica fireaască de cotare a unui fond ar trebui să vină de la materialul arhivistic, din fond, și nu din afara lui, de la un instrument creat de un arhivist.

Dar asociat cu acest al treilea argument mai vine altul, contrar. În momentul în care voi putea prelua u.a. de la un creator în regim electronic, este limpede că nu va exista o cotă coerentă cu sistemul meu de ordonare, ci voi prelua cotele așa cum vin ele. Adică, ca fi o cotă din preluare; deci cota arhivistică va fi nr. preluare + alte elemente de identificare, până la nivel de u.a. Bun, nu va fi număr de inventar, pentru că inventarul e oricum un produs contextal, exterior materialului arhivistic.

Deci, cum e mai bine?

Sincer, evaluez… Este foarte probabil că în timp va trebui renunțat la ambiția unui ID coerent și logic uman, și va trebui să ne limităm la un ID aleator, sau semi-aleator, în sensul că este legat de procesul de management (preluare/ingestare, mai degrabă). Iar ordinea arhivistică, cea care să dea coerență organizării și să permită decelarea contextului documentar, să fie dată de un element aleator, cum este acum indicativul în schema de ordonare. RIC ar facilita de altfel așa ceva.

Ce e „amuzant” este că promotorii soluției cu inventarul în cotă sunt convins că vor fi primii care vor protesta, pentru că un astfel de sistem nu e unul creat in logica și sub controlul arhivistului, deși sistemul nr de inventar este cel puțin la fel de subiectiv, condiționat specific și neintegrat într-o logică generală și uniformă a materialului arhivistic.

De ceea ce mă tem însă cu acest sistem este că, din cauza “efortului” pentru conceperea indicativului de ordonare, se va întări ideea de eliminare a ordonării arhivistice, pentru că mulți arhiviști oricum o consideră inutilă, fiind concentrați exclusiv pe conținutul informațional, fără să remarce faptul că valoarea informației nu rezidă doar în CE se spune, ci și CINE spune, precum și pe ideea – falsă, până când AI o va rezolva — că dacă dai căutare full text și nu mai ai nevoie de navigare în structura de fond pentru regăsirea informației.

Dar presupun că multe lucruri sunt impuse/validate doar de realitatea practică, mai ales acolo unde exercițiul de abstractizare e floare rară…


[1] Situația a fost generată de cauze obiective – lipsă de resurse, dar și subiective, în multe cazuri, adoptându-se cea mai soluția cu consum minim de efort, în dauna rigorii profesionale.

[2] Așa se și explică de ce la noi ordonarea arhivistică a devenit sinonimă de multe ori cu aranjatul în ordinea cotelor pe raft, în timp ce în alte țări ordonarea apare ca o activitate profund intelectuală.

Ordonare-fondare-sistematizare

Scriind azi la un articol, am făcut o maaaaare „descoperire”…

Am mai scris AICI despre dilema fondare/ordonare. În esență, în mai toată lumea, ordonarea acoperă orice parte a procesului, ordonare la nivel de fond, în cadrul fondului și în cadrul dosarului.  Noi, mai cu moț, am luat de la ruși ideea că fondarea e altceva decât ordonarea.

Ei bine, azi am fost la sursa rusească și am gasit și altceva. Rușii nu au folosit fondare versus ordonare. Ei au folosit fondare vs sistematizare. Noi am preluat fondare, am preluat sistemastiare, aveam ordonare de la Sacerdoțeanu și am facut sinteza românească: fondarea e la nivel de fond, ordonarea e la alte niveluri mai jos de fond și sistematizarea e mutatul arhivei în depozit.

Nu-i așa că suntem minunați? Cum era cu surdul, că nu le aude, dar le potrivește?!…

Despre selecționare

Deși sistemele care conțin acte nu sunt create pentru arhiviști, arhiviștii trebuie să evalueze aceste sisteme și să ia decizii referitoare la distrugerea sau păstrarea actelor conținute. În mod tradițional, arhiviștii au luat aceste decizii pe baza examinării actelor, după ce acestea și-au îndeplinit rolul lor de a sprijini nevoile operaționale ale organizațiilor care le-au produs. Apariția actelor electronice, care nu permit examinarea lor fizică, a condus arhiviștii la căutarea unor abordări alternative pentru evaluare. S-a realizat curând că dacă arhiviștii puteau lua astfel de decizii pe baza analizei funcțiilor organizației și a nevoii de mărturie pentru acele funcții, ei ar putea evita obligația de analiză a actelor însele. În plus, ei și-ar putea concentra eforturile pe sistemele care produc acte cu valoare permanentă, care sunt relativ puține la număr, în loc să irosească resursele pe pentru evaluarea sistemelor care produc acte cu valoare insignifiantă.

David Bearman. 1993.

(Ah, da: în România, prin legislația arhivistică din 1996, a instituit obligația de a analiza dosar cu dosar arhiva supusă selecționării).

Despre evaluarea arhivistică

Angelika MENNE-HARITZ, Appraisal or Documentation: Can We Appraise Archives by Selecting Content? in American Archivist / Vol. 57 / Summer 1994

Scopul evaluării depinde de cum sunt percepute scopurile muncii arhivistice, ca întreg. Am examinat câteva abordări orientate spre conținut relative la evaluare. Premisa de bază a tuturor acestora este că arhivele urmăresc să contureze, pe cât de adevărat posibil, o imagine a societății. Dar materialul brut cu care trebuie să lucrăm nu se conformează acestor ambiții.

Read More »

Din gândirea arhivistică românească

Cercetarea se interesează de fenomenele sociale, politice, economice, culturale așa cum rezultă din documente și nu din modul lor de organizare în fondurile lor arhivistice, deși aceasta îi înlesnește studiul. Cercetătorului îi este necesară organizarea fondului numai în măsura în care are nevoie de ea pentru a face referire în aparatul științific.

Translation

The research is interested in social, political, economical, cultural phenomena as they result from records, and not from their way of arrangement within the archival fonds, though this might enhance the examination. The fonds arrangement is useful for scholar only as much as needs it for referencing the record.

Amin! 🙂

Cred ca merită premiul Nobel, rezolvând quadratura cercului arhivistic. Toți prostii aia care au scris cât au scris, au scris degeaba. Luați de la noi știință, bah!!!

La modul ideal…

I. Scria raposatul Jenkinson, la 1947:

,,arhiva este [formata din] documente acumulate printr-un proces natural in cursul desfasurarii activitatiilor de orice fel, publice sau private, indiferent de data; si pastrate ulterior, pentru informare,  de catre persoanele responsabile pentru activitatile in discutie sau de catre succesorii acestora” (citat dupa Lodoloni, Archivistica, ed. 12, 2005, p. 181.)

si apoi, in 1949, despre calitatile unui document de arhiva:

“…a treia este faptul ca arhivele sunt de fapt o partea administratiei care le-a produs; si a patra este faptul posesiei neintrerupte  (unbroken custody), o presupunere rezonabila despre care este diferenta intre un document care face si unul care nu face parte dintr-o arhiva“. (Public Records Office, Guide to the Public Records. Part I. Introductory, London, 1949, p. 2).

De aici cateva comentarii:

  • a lasa arhivarul unei organizatii, sau, mai rau, un OEPSA, sa intervina la nivel de dosar pentru a ordona documente este o neghiobie care risca sa afecteze sever autenticitatea  si caracterul natural, organic, al arhivei. In mod normal, documentele se grupeaza cum se grupeaza pentru ca asa simte nevoia cel de la compartiment, asa rezulta din procesul sau de lucru saua sa ii este cerut de legislatia specifica sau asa va fi procesul de regasire al informatiei — lucruri pe care le stie cel care desfasoara activitatea din care rezulta documentele. Sigur, multi din arhivistii ANR vor spune ca cel de la compartiment e un tampit, care nu stie legea arhivelor. Ghinion: arhiva nu e despre niste papagali care repeta in practica ce e scris in legea arhivelor, ci despre modul de acumulare al unor documente de catre un creator, documente rezultate din activitatea sa; el trebuie sa isi regaseasca informatia cat mai rapid, iar documentele sunt puse astfel incat sa ii serveasca activitatii sale (3). Arhiva nu e pentru a fi un subiect in lege, ci pentru a servi activitatea. Arhiva (d.p.d.v. constitutiv) nu trebuie sa reflecte legea, ci trebuie sa reflecte activitatea creatorului (1). In caz contrar, nu avem un fond al creatorului, ci o colectie a arhivistului care a prelucrat-o. Sau o colectie de hartii formata dupa o lege. La modul ideal, arhivarul si OEPSA ar avea voie sa faca cel mult ordonari la nivel de compartiment.  Cat despre documentele la nivel de foi gasite, ele ar trebui grupate de cei de la compartimente, care cunosc fluxul de lucru si acumulare al hartiilor. (2)
  • custodia neinterupta este clar facuta praf in momentul in care trimiti, vraiste, arhiva ta, de creator, la OEPSA, sa o prelucreze/pastreze ei. In mod normal, OEPSA nu ar trebui sa aiba acces la dosare, ci doar la depozitarea de cutii sigilate.

II. Si mai scrie (neraposatul) Lodoloni:

,,…dupa parerea noastra, o arhiva este constituita din 2 elemente

  1. gruparile de documente
  2. relatii care interconecteaza documentele.” (Ibid., 186).

(o citeaza si pe Angelika-Menne Haritz: intr-o arhiva exista 2 categorii diferite de informatii. Prima e cea scrisa in text, cealalta nu e exprimata in cuvinte si cu un limbaj, ci rezulta din modul d eordonare ar documentelor).

Ei, din tot ce face arhivistul roman, da, informatia e in inventar. Restul relatiilor unde apar descrise? In ordinea impusa de EL (THE el 🙂 )? La modul ideal… Ba nu, ma tem ca actionam complet ne-ideal la capitolul asta…

______________________________________

(1). e vorba despre arhiva, documentele in sine, nu despre instrumentele de evidenta, care pot face obiectul reglementarii. Logica legii este de a crea instrumente comune si fluxuri de lucru comune pentru creatori/arhive diverse (si de asta de multe ori nu iese…)

(2). In esenta, asta ar trebui sa fie si abordarea arhivistului de arhiva istorica: nu selectionezi/reordonezi in dosar! Zice despre asta di L. Duranti, in articolul despre selectionare din 1994.

(3) (da, e adaugata ulterior 🙂 ): oricine a incercat sa regaseasca, dupa regulile legislatiei arhivistice de la noi, un dosar intr-o arhiva intermediara stie ca mecanismul este complet contraintuitiv: nu te duci la inventar (care, teoretic, este evidenta fizica si intelectuala a arhivei), pentru ca nu e doar unul, ci mai multe, pe fiecare an, in functie de termenul de pastrare. Incepi deci cu nomenclatorul, identifici clasa/categoria de documente, te duci apoi la inventar si gasesti dosarul. Asta doar daca nu cumva dosarul a venit cu o predare ulterioara, nereferentiata la primul inventar si necuprinsa in primul inventar, caz in care esti, practic, pierdut…

imbracati-va si plecati acasa :)

Daca te iei dupa insemnari dintr-astea, cam asta ar fi concluzia…

Ceea ce pierd din vedere cei de acolo este faptul ca descrierea arhivistica e mai mult decat extragerea unor metadate si o indexare de continut. E contextualizare, birocratica si organizationala. A scris L. Duranti despre asta cu ani in urma, Archives as a place, se chema articolul.  Dar unii reinventeaza roata.