Noul standard de descriere arhivistica

Grupul de Experți în Descriere Arhivistică (EGAD) al Consiliului Internațional al Arhivelor  (CIA/ICA) are plăcerea de a anunța lansarea în dezbatere publică a primei versiuni a proiectului primei părți a standardului pentru descriere arhivistică, intitulat Documente arhivistice în Contexte (Records in Contexts, RiC). La finalizare, standardul va include un model conceptual (RiC-CM) și o ontologie formală (RiC-O). Versiunea curentă lansată în dezbatere a RiC-CM va rămâne disponibilă pentru dezbatere publică până la 31 decembrie 2016. Un proiect al RiC-O va fi lansat în dezbatere publică spre sfârșitul anului 2016.

RiC-CM poate fi descărcat de AICI

Comentariile pot fi transmise la: egad@ica.org

În cadrul Congresului ICA de la Seul, Coreea de Sud, din septembrie 2016, 3 reprezentanți ai EGAD vor oferi o prezentare generală și o introducere în RiC, Joi, 8 septembrie, orele 15.00-16.30. Sesiunea va fi disponibilă în chineză, engleză, franceză și coreeană.

Din 2012, EGAD, cuprinzând reprezentanți din 13 țări, a dezvoltat noul standard pentru descrierea documentelor de arhivă  bazându-se pe principiile arhivistice. În decursul activității, s-au luat în considerare criticile aduse practicilor curente, modelele conceptuale dezvoltate sau  în curs de dezvoltare la nivel național, precum și modelele comunităților profesionale înrudite și oportunitățile furnizate de tehnologiile de comunicare, noi și emergente. Obiectivul standardului este să reconcilieze, să integreze și să dezvolte pe baza celor 4 standarde existente: General International Standard Archival Description (ISAD(G); International Standard Archival Authority Records—Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR(CPF); International Standard Description of Functions (ISDF); și International Standard Description of Institutions with Archival Holdings (ISDIAH).

EGAD este nerăbdător să primească opinia dvs. cu privire la proiectul RiC-CM

 


 

ENGLISH:

The ICA Experts Group on Archival Description (EGAD) is pleased to announce the release for public comment the initial draft of the first part of a two-part standard for archival description named Records in Contexts (RiC). When completed, the standard will include a conceptual model (RiC-CM), and a formal ontology (RiC-O). The current release of the initial draft of RiC-CM will remain available for public comment until 31 December 2016. A draft of RiC-O will be released for public comment late in 2016.

RiC-CM is available here

Comments should be sent to: egad@ica.org

At the ICA Congress in Seoul, Korea in September 2016, three representatives from the EGAD will provide an overview and introduction to RiC on Thursday, 8 September, 15:00-16:30. The session will be available in Chinese, English, French, and Korean.

Since 2012, with members from thirteen countries, the EGAD has been developing the new standard for the description of records based on archival principles. In the course of its work it has taken into consideration critiques of current practices, established and emerging national conceptual models as well as the models of allied professional communities, and the opportunities presented by new and emerging communication technologies. The objective of the standard is to reconcile, integrate, and build on the four existing standards: General International Standard Archival Description (ISAD(G)); International Standard Archival Authority Records—Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR(CPF)); International Standard Description of Functions (ISDF); and International Standard Description of Institutions with Archival Holdings (ISDIAH).

The EGAD looks forward to receiving comments on the draft RiC-CM.