E loc pentru “dispozitie” in arhivistica romaneasca?

Mai multi cunoscuti m-au intrebat ce e cu “dispozitia” care tot apare in textile traduse de mine, pentru ca nicaieri nu apare la noi un astfel de termen. Partial asa e, si poate ar fi trebuit o discutie mai larga. Numai sa ai cu cine sa o duci…

1. Clar, termenul este de imprumut in arhivistica, de la englezescul “disposition”. Conform lui ISO 15489, dispozitia este ,,un set de procese asociate cu implementarea termenelor de pastrare, cu distrugerea sau cu decizii de transfer, avand la baza documente de dispozitie sau alte instrumente”. In mod concret, dispozitia presupune:
a). o distrugere imediată, incluzând suprascrierea sau ştergerea
b). reţinerea, pentru o perioadă ulterioară, în cadrul diviziunii administrative
c). transferul către o zonă de depozitare corespunzătoare sau pe un suport, sub controlul organizaţiei
d). transferul către altă organizaţie care are asumată responsabilitatea pentru afacerea respectivă, prin restructurare, vânzare sau privatizare
e). transferul către o zonă de depozitare gestionată în numele organizaţiei de către un furnizor independent, faţă de care au fost stabilite aranjamente contractuale corespunzătoare
f). transferul de responsabilitate pentru gestionare către o autoritate corespunzătoare, în timp ce depozitarea fizică a documentului este reţinută de organizaţia creatoare
g). transferul către arhiva organizaţiei, sau
h). transferul către o autoritate de arhive istorice externă.

2. La noi, toate aceste actiuni sunt reglementate juridic prin art. 9, al.3 din Legea Arhivelor: ,,Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau detinatorilor de documente si cu avizul Arhivelor Nationale sau al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, an functie de creatorii la nivel central sau local, an urma selectionarii, transferului an alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neanlaturat”.

3. Tot la noi, dispozitia este un termen juridic, care inseamna: ,,1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica. Dreptul de dispozitie materiala este posibilitatea proprietarului de a dispune de substanta bunului, adica de a-l transforma, consuma sau distruge, cu respectarea reglementarilor in vigoare. Dreptul de dispozitie juridica se concretizeaza in posibilitatea proprietarului de a instraina dreptul de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, prin acte intre vii sau mortis causa, si de a-l greva cu drepturi reale derivate, principale sau accesorii, in favoarea altor persoane, cu respectarea regimului juridic stabilit de lege. 2. Prevedere obligatorie cuprinsa intr-un act normativ; masura luata de un organ ierarhic superior, obligatorie pentru organul ierarhic inferior caruia ii este comunicata. ((Sursa: http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=478)

4. Ei, problema de care m-am lovit la traduceri este ca ,,scoaterea din evidenta arhivei”, adica termenul cel mai apropiat de sensul lui “disposition”, acopera doar partea finala (adica efectiv scoaterea din evidenta in urma eliminarii/transferarii documentelor), pe cand acele actiunile anterioare, in totalitatea lor, nu sunt definite nicicum in arhivistica de la noi. Cum le-am spune la toate actiunile care determina soarta documentelor odata ce a trecut un anumit numar de ani? Eu cred ca, global, ar trebui sa se numeasca dispozitie, respective: selectionare, prelungire termen de pastrare, externalizare pastrare, transfer catre ANR…

Parerea mea!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s