Despre drepturi, etica si obligatii

In Principiile referitoare la accesul la arhive, editate de CIA (in cel mult o saptamana termin traducerea si introuc pe blog), scrie undeva asa:

,,Utilizatorii cărora li s-a refuzat acordarea accesului sunt informați cu privire la dreptul lor de a face apel, procedura de a iniția o cale de atac și termenul-limită, dacă este cazul.

La noi in Romanica, in Legea 7/2004, art. 7/2/e, scrie ca abatere disciplinara si actiune neetica:

,,Functionarilor publici le este interzis…sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice sau de alta natura impotriva statului ori autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea“.

😀 😀 😀