Principiile accesului la Arhive = Principles of Access to Archives

In luna mai, ICA/CBPS/WGA a publicat proiectul setului de principii referitor la accesul la arhive. Textul complet in engleza aici.

Iata traduse enunturile principiilor:

1. Publicul are dreptul de acces la arhive ale organizațiilor publice. Atât entitățile publice, cât și cele private, ar trebui să deschidă într-o cât mai mare măsură arhivele către public.

2. Instituțiile care păstrează arhive fac cunoscută existența arhivelor, inclusiv existența materialelor neaccesibile, și dezvăluie existența restricțiilor care afectează accesul la arhive.

3. Instituțiile care păstrează arhive adoptă o abordare pro-activă pentru acces.

4. Instituțiile care păstrează arhive se asigură că restricțiile de acces sunt clare și de o durata determinată, și se fundamentează pe o legislație corespunzătoare, protejează dreptul al viața privată conform normelor culturale și respectă dreptul proprietarilor
materialelor private.

5. Arhivele sunt accesibile în condiții egale.

6. Instituțiile care păstrează arhive asigură păstrarea și accesul la actele care furnizează probe necesare pentru a susține drepturile omului și care documentează violări ale acestora chiar dacă aceste acte nu sunt disponibile publicului larg.

7. Utilizatorii au dreptul de a contesta un refuz de acces.

8. Instituțiile care păstrează arhive se asigură că o serie de constrângeri operaționale nu blochează accesul la arhive.

9. Arhiviștii au acces la toate arhivele nedestinate publicului și desfășoară prelucrarea lor arhivistică necesară.

10. Arhiviștii participă la procesul de luare a deciziei asupra accesului.