Datele personale si arhivele istorice, in Romania

Prezentul material abordează problema protecției datelor personale şi a implicațiilor sale arhivistice. Materialul este structurat pe 4 secțiuni principale. În prima parte, este prezentat regimul arhivistic actual de protecție a datelor personale, aşa cum este el reglementat de legea 16/1996. Concluzia este că avem de-a face cu un sistem neclar, inconsecvent cu el însuşi, depăşit de realitatea juridică şi socială. O a două secțiune analizează sistemul de protecție a datelor personale la nivel european, opunându-l problemelor arhivistice care apar în urma implementării acestei legislații. O a treia secțiune se referă la legislația de protecție a datelor personale din România şi la modalitatea în care arhivele Naționale se pot raporta la această. Materialul se încheie cu prezentarea modelului italian de armonizare a intereselor de protecție a datelor personale şi a celor de cercetare ştiințifică, ca un exemplu de urmat şi în România.